Nursery Helpers

 

January Person February Person March  Person
6 Bob & Shauna 3 Carmen 3 Bob & Shauna
13 Jess 10 Carolyn 10 Jess
20 Jenny 17 Amy & Savanah 17 Jenny
27 Mary 24 Katrina 24 Mary
        31 Carmen
           
April Person May  Person June Person
7 Carolyn  5 Jenny 2 Katrina
14 Amy & Savanah 12 Mary 9 Bob & Shauna 
21 Bob & Shauna 19 Carmen 16 Jess
28 Jess 26 Amy & Savanah 23 Jenny
        30 Mary
           
July Person August Person September Person
7 Carmen 4 Bob & Shauna 1 Carmen
14 Carolyn 11 Jess 8 Carolyn
21 Katrina 18 Jenny 15 Katrina
28 Amy & Savanah 25 Mary 22 Bob & Shauna
        29 Jess
           
October Person November Person December Person
6 Mary 3 Amy & Savanah 1 Carmen
13 Carmen 10 Jess 8 Amy & Savanah
20 Carolyn 17 Bob & Shauna 15 Jess
27 Katrina 24 Jenny 22 Mary
        29 Carolyn