Nursery Helpers

 

January Person February Person March  Person
7 Mary 5 Carolyn & Dakota 4 Katrina
14 Carmen 12 Jess 11 Mary
21 Amy & Savanah 19 Hayley & Hannah 18 Carmen
28 Jenny & Sherry 26 Bob & Shauna 25 Amy & Savanah
           
April Person May  Person June Person
1 Jenny & Sherry  6 Katrina 3 Jenny & Sherry
8 Carolyn & Dakota 13 Mary 10 Carolyn & Dakota
15 Jess 20 Carmen 17 Jess
22 Hayley & Hannah 27 Amy & Savanah 24 Hayley & Hannah
29 Bob & Shauna        
           
July Person August Person September Person
1 Bob & Shauna 5 Jenny & Sherry 2 Bob & Shauna
8 Katrina 12 Carolyn & Dakota 9 Katrina
15 Mary 19 Jess 16 Mary
22 Carmen 26 Hayley & Hannah 23 Carmen
29 Amy & Savanah     30 Amy & Savanah
           
October Person November Person December Person
7 Jenny & Sherry 4 Bob & Shauna 2 Amy & Savanah
14 Carolyn & Dakota 11 Katrina 9 Jenny & Sherry
21 Jess 18 Mary 16 Carolyn & Dakota
28 Hayley & Hannah 25 Carmen 23 Jess
        30 Hayley & Hannah